Szukam wzoru dokumentu...

Cesja wzór pisma

Wzór pisma zawartego między Zbywcą, a Nabywcą wierzytelności. Na początku dokumentu określone są osoby - dane osobowe, między którymi umowa jest zawierana. Dalej zawierają się dokładne dane wierzytelności. Ponadto informuje się o obowiązkach Zbywcy i Nabywcy w związku z zawarciem umowy, a także o jej 3 egzemplarzach, które dostają strony oraz dłużnik. Na końcu Zbywca i Nabywca składają swój podpis.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu Cesja wzór pisma znajduje się w kategorii:

  • Sprzedaż