Szukam wzoru dokumentu...

ZUS N-36 Kwestionariusz oceny stanu zdrowia

Kwestionariusz oceny stany zdrowia wypełnia się przed badaniem lekarskim przez lekarza orzecznika. Może on być pomocny przy wydawaniu orzeczenia do niezdolności do pracy. Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu ZUS N-36 Kwestionariusz oceny stanu zdrowia znajduje się w kategorii:

  • ZUS