Szukam wzoru dokumentu...

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

Oświadczenie ZUS-RD-OFN-01 - jest to dokument, który służy do oceny wniosku o udzielenie ulgi, zmiany warunków udzielonej ulgi, utrzymanie w mocy udzielonej ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego lub z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wzór dokumentu należy wypełnić czytelnie według podpisów pod blokami.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej znajduje się w kategorii:

  • ZUS