Szukam wzoru dokumentu...

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń

Wniosek RAB pomoże Ci umorzyć kwotę, rozłożyć na raty albo odroczyć termin spłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego jeśli świadczenie Ci nie przysługiwało. Wniosek należy uzupełnić drukowanymi literami.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń znajduje się w kategorii:

  • ZUS