Szukam wzoru dokumentu...

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa

Druk:USC-08-01/z.2 Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa kierujemy do Kierownika USC m st. Warszawy. Wypełniając dokument musimy podać powód wydania odpisu. Konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej za otrzymanie odpisu.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa znajduje się w kategorii:

  • Urząd Stanu Cywilnego