Szukam wzoru dokumentu...

WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Wzór wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu, który składa się przez pozwanych gdy Ci nie ma się środków aby wynająć adwokata. Wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu składa się do prezesa sądu właściwego dla rozpoznania sprawy.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU znajduje się w kategorii:

  • Wnioski, formularze urzędowe