Szukam wzoru dokumentu...

ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego

ZUS N-10. Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypełniany jest przez zakład pracy. Na początku podawane są dane pracownika, dalej jego kwalifikacje,rodziaj wykonywanej pracy jak również charakterystyka pracy.Taki dokument podpisuje pracodawca, jak i inspektor BHP.

Typ pliku: pdf

Wzór dokumentu ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego znajduje się w kategorii:

  • ZUS